Referenssit

Myymälän lattian kevythionta ja käsittely

Kevyt hion­nalla saadaan vanhat pint­tyneet jäljet pois­tettua. Mene­telmä sopii lähes kai­kille pin­ta­ma­te­ri­aa­leille.

Peruspesut ja vahaukset

Teemme vuo­sittain satoja perus­pesuja talo­yh­tiöihin, toi­mis­toihin, jul­ki­siin­ti­loihin yms. Vahan­pois­tossa käy­tämme sekä perin­teisiä mene­telmiä että kui­va­hiontaa jolloin tiloissa voidaan liikkua ilman liu­kas­tu­mis­vaaraa.

Liukuporraspesut

Liu­ku­por­taiden sään­nöl­linen puh­distus takaa toi­min­ta­var­muuden ja säästää huol­to­ku­luissa.

Graffintinpoistot, puhdistukset, kiillotukset, pinnoitukset

Pyydä TAF-Cleanin ammattilaiset paikalle, kun normaali siivous ei enää riitä

Ota yhteyttä ja kerro eri­kois­sii­vous­koh­teestasi