Erikoissiivous pelastaa silloin, kun tavalliset menetelmät eivät enää riitä

Erikoissiivouksella tarkoitetaan menetelmiä, joilla saadaan puhdistettua kohteita, jotka eivät tavallisilla puhdistus- ja hoitomenetelmillä puhdistu. Erikoissiivous auttaa silloin, kun konstit ovat lopussa tai vahinko on jo sattunut.

Erikoissiivous tehoaa moneen, ja se on jo käsitteenä hyvin laaja. Erikoissiivouksesta löytyy keinot niin hajujen, tupakan tervan kuin häätöasuntojen kunnolliseen hoitoon ja siivoamiseen.

Erikoissiivouksia on useaa eri tyyppiä, minkä takia välillä voi tuntua haastavalta hahmottaa, millaisia erikoissiivouksia ylipäätään on tarjolla ja millaisiin kohteisiin sopii millainenkin siivouskeino.

Tässä artikkelissa käymme läpi yleisimpiä erikoissiivouksen keinoja ja millaisiin kohteisiin ne sopivat.

Peruspesut ja vahaukset ovat yleisin erikoissiivousrutiini

Vaikka puhutaankin erikoissiivouksesta, kuuluvat myös peruspesut ja vahaukset tähän kategoriaan. Peruspesut ja vahaukset auttavat pitämään huolta rappukäytävien, liiketilojen, toimistojen sekä aulatilojen ja muiden julkisten tilojen kunnosta.

Nämä kuuluvat kiinteistön kunnossapidon perusasioihin. Sen takia lattiatilat tulisikin pestä ja vahata 1–2 kertaa vuodessa. Toimenpiteellä saadaan ennen kaikkea hidastettua pintojen kulumista ja naarmuuntumista sekä ehkäistyä pinttyneemmän lian syntyä.

Käytännön esimerkkinä peruspesun ja vahauksen laiminlyönnin seurauksista on tummat tai kellertävät portaat rappukäytävässä. Varsinkin vanhat kiviset portaikot menettävän kauniin puhtaan värinsä, jos niitä ei ole hoidettu kunnolla.

Tarjoamaamme peruspakettiin sisältyy aina niin lattian kuin askelmien pesu sekä vanhan vahan perusteellinen poistaminen ja uuden vahapinnan asettaminen.

Lattiaa voi hoitaa myös kevythionnalla

Kevythiontamme on ketterä keino julkisten tilojen, toimistojen ja muiden toimitilojen lattiapintojen puhdistamiseen. Hionta voi sanana kuulostaa hurjalta, mutta kevythionta on nimensä mukaisesti niin kevyttä, että se soveltuu hyvin siivoustarkoitukseen.

Kevythionta poistaa lattiapinnasta pintanaarmut ja muut jäljet sekä pinttyneen lian. Kevythionta on todella kustannustehokas menetelmä, ja sillä voidaan lisätä lattian käyttöikää huomattavasti.

Kevythiontamenetelmällämme saa lattian lähestulkoon uudenveroiseksi tehokkaasti. Esimerkiksi toimisto- ja myymälätiloissa lattioiden kulutus on todella kovaa, mutta kevythionnalla lattia saadaan pidettyä siistin näköisenä.

Ikkunanpesut tulee myös hoitaa säännöllisesti

Myös ikkunanpesut kuuluvat erikoissiivouksen ryhmään. Varsinkin erilaisten liike- ja toimistorakennusten ikkunoiden peseminen vaatii erityistä ammattitaitoa.

Usein ikkunanpesu on hyvä ajoittaa samaan hetkeen kuin peruspesu ja vahaus. Näin molemmat tulevat varmasti hoidettua säännöllisesti.

Pesemme ikkunat vankalla ammattitaidolla vahingoittamatta ympäristöä.

Yläpölyjen poisto unohtuu helposti

Yläpölyjen poisto on ehkä erikoissiivouksista se, joka kaikkein harvimmin tulee mieleen. Eritysesti siksi, että yläpölyjä harvemmin näkee suoraan, eikä niiden siivoaminen kuulu tavalliseen ylläpitosiivoukseen.

Se on kuitenkin olennainen osa sekä taloyhtiöiden kuin toimitilojen siisteyden ja puhtauden ylläpitämistä. Yläpölyllä tarkoitetaan pölyä, joka kertyy korkeille pinnoille, kuten esimerkiksi kattovalaisinten, korkeiden kaappien ja hyllyjen sekä ilmastointiputkien päälle.

Usein yläpölyä kertyy pinnoille niin paljon, että se alkaa olla haitallista terveydelle ja turvallisuudelle. Suuri pölyn määrä on paloturvallisuusriski, ja se vaikuttaa yllättävän paljon sisäilman laatuun.

Yläpölyt tulisi poistaa vähintään kerran vuodessa, mutta varsinkin vilkkaissa kohteissa vielä useammin. Poistamme yläpölyt haastavistakin kohteista nopeasti ja turvallisesti. Niin korkeus kuin kohteen muut erityispiirteet eivät ole este yläpölyjen poistolle.

Kalmasiivous palauttaa asunnon asuinkuntoon

Tarve kalmasiivoukselle voi iskeä yllättäen, ja usein siinä vaiheessa haju on jo ehtinyt levitä ja tarttua pinnoille. Erikoissiivouksena kalmasiivous tehdään siis kalma-asuntoon, johon sen asukas on kuollut.

Menehtymisen takia asunto voi tarvita erikoissiivousta. Kalmasiivous onkin tehtävä pikimmiten, jotta asunto voidaan varmasti palauttaa takaisin entiseen kuntoonsa.

Kalmasiivous on laaja toimenpide. Siinä puhdistetaan ja desinfioidaan asunto huolellisesti, mutta samalla voidaan myös raivata kohteen tilat, suorittaa hajunpoisto ja hävittää vaurioituneet irtaimet ja materiaalit.

Ennen kaikkea kalmasiivouksella pyritään siihen, että asunto on asuinkelpoinen ja omaiset voivat tulla paikalle. Joskus pelkkä siivoaminen ei kuitenkaan riitä, vaan voidaan lisäksi tarvita esimerkiksi otsonointia tai jopa rakenteiden purkamista.

Tutustu lisää työhömme sekä tekemiimme kalmasiivouksiin Ilta-Sanomien artikkelista.

Hajunpoisto onnistuu tehokkaimmin otsonoimalla

Ikäviä hajuhaittoja voi syntyä muillakin tapaa, eikä niiden poistaminen ole helppoa. Tehokkain tapa hajunpoistoon on otsonointi.

Otsonointi on menetelmä, jossa erilaisia pinttyneitä hajuja poistetaan kiinteistön pinnoilta sekä irtaimistosta hapettamalla. Otsonointi tehoaa hajuihin, jotka johtuvat esimerkiksi tupakasta, kosteusvauriosta, eritteistä tai lemmikeistä.

Otsonointi on täysin turvallista, kunhan vain tarvittavat turvatoimenpiteet on huomioitu. Otsonoinnissa on otettava huomioon riittävä ilmanvaihto, oikeanlainen kalusto sekä käyttöaika.

Ammattimaisesti toteutettu otsonointi on tehokas ja turvallinen menetelmä pinttyneiden hajujen poistoon. Otsonoinnin sijasta voidaan hyödyntää myös ionisointia, joka otsonointia turvallisempi vaihtoehto. Ionisointi soveltuu myös jatkuvaan sisäilman raikastamiseen.

Nikotiinipesu tehoaa rakenteisiin tarttuneeseen hajuun

Voi olla, ettei tupakanhajun poistamiseen riitä pelkkä otsonointi. Tällöin nikotiinipesu auttaa. Nikotiinipesussa puhdistetaan huoneiston kovat pinnat sellaisella aineella, joka poistaa tupakan hajua sekä varsinkin pintoihin tarttunutta tupakan tervaa.

Tällä tavoin pinnat käsitellään noin 1–3 kertaa. Tämän jälkeen pinnat käydään läpi tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella. Nikotiinipesussa on oltava todella tarkka ja käydä huolellisesti läpi jokainen kohta sentti sentiltä.

Häätöasuntojen tyhjennykset ja siivoukset ovat erikoissiivous, joka tulee hoitaa huolellisesti

Kaikki me olemme nähneet kuvia asunnoista, jotka ovat aivan järkyttävässä kunnossa häädetyn vuokralaisen jäljiltä. Erikoissiivouksen avulla asunnot saadaan pelastettua tuhon jäljiltä.

Häätöasunnossa voi olla esimerkiksi suuri määrä irtaimistoa, hajuhaittoja, jätteitä ja eritteitä. Tällaisen kohteen siivoamiseen tarvitaan ammattilaisen apua ja osaamista. Asunto tulee siivota huolellisesti jo sen takia, jotta voitaisiin välttyä laajamittaiselta remontilta.

Suuret tavara- ja roskamäärät houkuttelevat tuholaisia, ovat merkittävä paloturvallisuusriski ja aiheuttavat terveys- ja hajuhaittoja. Kohtaamme haastavat kohteet ammattitaidolla ja suoritamme siivouksen kohteen vaatimalla tavalla.

Mikä erikoissiivous sopii kohteelleni parhaiten?

Yhtä paljon kuin erikoissiivouksia, on myös siivouskohteita. Erikoissiivous tepsii lähestulkoon kohteeseen kuin kohteeseen, mutta aina ei ole helppoa saada selvillä, mikä erikoissiivous sopii juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten.

Parhaiten kohteen kunnon ja siivoustarpeen näkee paikan päällä. Tulemmekin mielellämme tarkastamaan siivousta vaativan kohteen kunnon ja kartoittamaan, millä erikoissiivouksen keinoin kohde saadaan siivottua.

Jokaiselle kohteelle löytyy oma siivous- ja puhdistuskeinonsa. Jos sinulla on ongelma, me löydämme siihen ratkaisun.

Samankaltaiset artikkelit